REGULAMENTUL DE FRECVENTARE AL CLUBULUI VIVA SPORT

REGULAMENTUL INTERN DE FUNCŢIONARE

(1) Orice persoana care beneficieaza de unul sau mai multe servicii puse la dispozitie de clubul Viva Sport, devine automat Membru al clubului.

(2) Programul de funcţionare al clubului Viva Sport este de luni până joi, între orele 07:00 – 23:00, vineri intre orele 07:00 – 22:30, sâmbătă intre orele 09:00 – 19:00 şi duminică între orele 09:00 – 18:00. Viva Sport îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al clubului precum şi orele de program ale cursurilor organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa Membrilor în timp util prin afişare la recepţia clubului sau pe website-ul Viva Sport. Membrii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al clubului Viva Sport.

(3) Accesul şi participarea Membrilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către Viva Sport sub conducerea antrenorilor din cadrul clubului Viva Sport, se va face numai în limita locurilor disponibile.

(4) Membrilor li se interzice utilizarea în cadrul clubului Viva Sport, a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum şi orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi Membri sau invitaţi ai Membrilor cât şi faţă de personalul Viva Sport. Membrii care sunt nemulţumiţi de serviciile Viva Sport trebuie să anunţe recepţia în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, aflat la recepţia clubului Viva Sport.

(5) Membrilor li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta clubului Viva Sport în scopuri comerciale, fără aprobarea prealabilă a Viva Sport. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta clubului Viva Sport în scopuri comerciale se înţelege faptul că Membrii nu pot oferi altor Membri sau terţi, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii, cu scop comercial. Antrenorii desemnaţi de Viva Sport sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar.

(6) În incinta clubului Viva Sport este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale de către Membri, fara acordul conducerii Viva Sport.

(7) Consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente sau consumul şi/sau comercializarea oricăror substanţe ilegale de către Membri este strict interzis în incinta clubului Viva Sport. Membrii convin să nu frecventeze clubul Viva Sport şi să nu întreprindă nicio activitate dacă sunt sub influenţa drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea Membrului de a folosi echipamentele. Fumatul este permis doar in locurile special amenajate.

(8) Membrii nu au acces în locaţiile din cadrul clubului Viva Sport care sunt destinate exclusiv personalului/angajatilor Viva Sport.

(9) Membrilor le este interzis accesul in afara zonelor unde abonamentul achizitionat le permite accesul.

(10) Membrii sunt obligati sa achite contravaloarea serviciilor comandate la pretul transmis de Viva Sport. In cazul esalonarii platii pretului abonamentului, nerespectarea datei de scadenta a platii ratei duce la anularea automata a abonamentului si la pierderea sumei achitate de catre membru. Sumele achitate de catre Membru nu se vor restitui sau transmite in contul altor persoane sau in contul altor servicii.

(11) Pe perioada în care Membrul se va află în interiorul clubului Viva Sport, Cardul de Membru al acestuia va fi păstrat la recepţia clubului. Este interzisa utilizarea de catre o alta persoana a cardului de membru, decat titularul cardului. Utilizarea Cardului de Membru de catre o alta persoana decat titularul cardului conduce la anularea cardului si la retinerea lui la receptia clubului.

(12) Vestiarul poate fi utilizat de către Membru numai pe parcursul unei singure intrări în incinta clubului. Membrii nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele clubului. Membrii îşi pot păstra toate obiectele personale închise în vestiarele aflate în incinta clubului. Viva Sport poate pune la dispoziţia Membrilor, la cerere, safe-uri, în scopul depozitării de către aceştia a obiectelor de valoare.

(13) Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Membri sau de către invitaţii acestora, în sălile de antrenament sau în zona de piscină a clubului.

(14) Membrii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament. Membrii vor purta în zona de piscină costume de baie adecvate (nu se permite accesul cu bermude de baie sau pantaloni scurti confectionati din materiale care retin apa), inclusiv acoperirea trenului superior (bust) în ceea ce priveşte Membrii de sex feminin. Este interzisă intrarea Membrilor şi/sau invitaţilor acestora în sălile de antrenament sau în zona de piscină, cu pantofi de stradă. In zona de piscina Membrii sunt obligati sa foloseasca castile de cap si papucii. Este interzis adultilor sa intre in bazinul “baby” care este dedicat exclusiv copiilor si instructorilor Viva Sport.

(15) Membrilor care efectuează exerciţii cu greutăţi mari li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al Viva Sport. Membrii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alte echipamente utilizate în cadrul antrenamentului, la încheierea fiecărei şedinţe de antrenament. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi Membrii trebuie să folosească, în timpul antrenamentului, prosoapele din dotare şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrelor de sănătate.

(16) Este interzisă intrarea Membrilor sau a invitaţilor acestora în sălile de antrenament şi în incinta piscinei, cu produse alimentare ori pahare sau alte recipiente.

(17) Este interzisă efectuarea pozelor şi/sau înregistrărilor video de către Membri, în incinta centrelor de sănătate, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al Viva Sport.

(18) Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea de către Membri sau de către invitaţii acestora a oricăror arme, în incinta clubului Viva Sport, inclusiv dar fără a se limita la pistoale cu gloanţe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau electroşocuri.

(19) Comercializarea şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al substanţelor narcotice şi/sau alte substanţe halucinogene este strict interzisă în incinta clubului Viva Sport.

(20) Din motive de securitate, sunt de asemenea interzise săriturile în piscina din cadrul clubului Viva Sport.

(21) Din motive de igiena, fiecare Membru este obligat sa faca dus inainte de a intra in piscina la dusurile din zona piscinei.

(22) Copiii minori ai Membrilor, în vârstă de până la 14 ani, vor avea acces în incinta zonei de piscina a clubului, numai sub supravegherea strictă a părinţilor acestora, care vor fi unicii responsabili pentru conduita şi siguranţa copiilor lor. La inscrierea lor parintele este obligat sa se prezinte la Receptia clubului cu o copie a certificatului de nastere a acestuia.

(23) Este strict interzisa folosirea de catre copiii minori a zonei de Jacuzzi, chiar si sub supravegherea unui parinte.

(24) Viva Sport nu va fi responsabilă pentru eventualele accidentări suferite de copiii minori ai Membrilor în interiorul clubului.

(25) Copiii minori ai Membrilor, cu vârste cuprinse între 14-18 ani, vor putea încheia un Abonament în nume propriu şi vor putea avea acces numai în incinta zonei de piscină sub stricta supraveghere a părinţilor sau a antrenorilor din cadrul clubului Viva Sport. Copiii minori cu vârste mai mici de 16 ani vor putea avea totuşi acces în sălile de antrenament, dar numai cu acordul scris şi prealabil, al managementului Viva Sport.

(26) Încălcarea de către Membri a oricărora dintre prevederile menţionate în prezentul Abonament constituie motiv de suspendare ori de reziliere anticipată a Abonamentului, fără vreo notificare prealabilă sau alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată.

(27) Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu un antrenor care nu este angajat/colaborator al Viva Sport, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrelor de sănătate a broşurilor sau orice alte mesaje personale, săriturile în piscină, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală vis-a-vis de un alt Membru, invitat al unui Membru sau angajat/colaborator al Viva Sport, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie în incinta clubului Viva Sport, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta clubului Viva Sport, fără acordul scris şi prealabil al Viva Sport, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament şi/sau zonelor de piscină, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori in zona de Jacuzzi, permiterea de către Membri a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a managementului Viva Sport precum şi orice alte acţiuni care sunt calificate drept încălcări ale Abonamentului de către managementul Viva Sport.

(28) În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la alin. (27) de mai sus, Viva Sport va avea dreptul i) de a suspenda Abonamentul acestuia, cu interzicerea accesului Membrului în incinta clubului Viva Sport, pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni şi, în funcţie de natura şi/sau gravitatea respectivei încălcări, ii) de a rezilia Abonamentu fără intervenţia instanţei de judecată şi fără vreo altă formalitate prealabilă (pact comisoriu de gradul IV), caz în care preţul Abonamentului sau orice partea a acestuia va fi reţinut de către Viva Sport cu titlul de daune prestabilite.

(29) Constituie încălcări grave ale prezentului Regulament Intern de Funcţionare următoarele acţiuni sau omisiuni: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a Cardurilor de Membru de către alte persoane decât cele autorizate de către Viva Sport, utilizarea de catre alta persoana a Cardului de Membru, distribuţia şi/sau consumul băuturilor alcoolice, al drogurilor, medicamentelor sau altor substanţe ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de persoane neautorizate, comportamentul neadecvat.

(30) În cazul în care Membrul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la alin. (29) de mai sus, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta clubului, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta Viva Sport. Totodată, Viva Sport îşi rezervă dreptul de a rezilia Abonamentul, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă (pact comisoriu de gradul IV), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către Viva Sport cu titlul de daune prestabilite.
(31) Invitatiile pot fi folosite doar pe durata de valabilitate a abonamentului la care au fost facute cadou. Invitatia poate fi folosita o singura data doar de catre un non-membru, urmand ca dupa folosirea acesteia, persoana respectiva sa devina Membru si nu va mai avea dreptul de a folosi o noua invitatie. Persoana care doreste sa foloseasca o invitatie trebuie sa fie insotita de membrul de la care a primit respectiva invitatie.
Prin semnarea acestei Fise de Inscriere, declar ca am luat la cunostiinta Regulamentul de Functionare Intern si ca ma oblig sa il respect, fiind constient de faptul ca nerespectarea acestuia duce la anularea Abonamentului.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Betaco Autoclima SRL cu sediul in Şoseaua Olteniţei, nr. 103,sector 4 Bucureşti, înregistrata la Registrul Comerţului cu Nr. J40/19890/2004, C.U.I. RO 16999698, Banca Transilvania, tel.021.332.22.47, e-mail contact@viva-sport.ro, reprezentata de catre dna. Tanase Laurentia – Administrator legal si statutar are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării datelor este gestiune economico-financiara si administrativa, reclama, marketing, publicitate.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului de mai sus.
Refuzul dvs. poate sa determine neincheierea contractului cu dumneavoastra.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: angajatilor Betaco Autoclima, autoritatilor publice si centrale /locale la cerere, servicii sociale si de sanatate la cerere, partenerilor contractuali ai Betaco Autoclima
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite deBetaco Autoclima SRL cu sediul in Şoseaua Olteniţei, nr. 103, sector 4 Bucureşti ?
□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Betaco Autoclima SRL cu sediul in Şoseaua Olteniţei, nr. 103, sector 4 Bucureşti, înregistrata la Registrul Comerţului cu Nr. J40/19890/2004, C.U.I. RO16999698, Banca Transilvania, tel. 021.332.22.47, e-mail contact@viva-sport.ro.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Ne rezervam dreptul de a ne selecta clientii (membri si viitorii membri ai clubului)!

Conducerea clubului VIVA SPORT isi rezerva dreptul de a introduce noi puncte in regulament.
Orice modificare a prezentului regulament va fi comunicata in timp util.